Scale & Body Fat Analyzers

2587 ค้นพบสินค้าใน เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดมวลไขมัน
฿599.00
฿809.00-26%
(42)
สมุทรปราการ
฿3,111.00
฿4,148.00-25%
(6)
ไทย
฿2,197.00
฿2,930.00-25%
(4)
ไทย
฿169.00
฿399.00-58%
(21)
กรุงเทพมหานคร
฿1,099.00
฿1,250.00-12%
(33)
สมุทรปราการ
฿58.65
฿100.00-41%
(68)
ภูเก็ต
฿2,985.00
฿4,200.00-29%
(9)
กรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

คัดสรรจากผู้ค้า

Scale & Body Fat Analyzers เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดมวลไขมัน

เครื่องชั่งน้ำหนัก

น้ำหนักตัวเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีน้ำหนักต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายได้ทางใดทางหนึ่ง สำหรับการชั่งน้ำหนักควรใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แม่นยำและถูกต้อง หากมีความผิดปกติ  เช่น น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว นอกจากการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแล้ว อุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่ควรใช้ควบคู่กันด้วย คือ คาลิปเปอร์หรือ Fat Caliper ซึ่งสามารถใช้วัดไขมันใต้ผิวหนังได้


อ้วนหรือผอม ดูอย่างไร

การที่จะบอกว่าเราอ้วนหรือผอมนั้น หากใช้สายตาคาดคะเนอาจพอทำได้ แต่ก็อาจไม่แม่นยำนัก หรือหากว่าจะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักก็ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้สูตร BMI ในการคำนวณ จะบ่งชี้ถึงภาวะอ้วนหรือผอมได้แม่นยำมากกว่า โดยค่า BMI นี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงมีความสัมพันธ์หรือเหมาะสมกันหรือไม่ หากค่า BMI ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แสดงว่าร่างกายมีความผิดปกติ อาจจะน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไป ทำให้เราทราบได้ว่าจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงดูแลสุขภาพอย่างไร เพราะความอ้วนมักเป็นบ่อเกิดของโรคหลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น ส่วนผู้ที่ผอมเกินไป อาจเลี่ยงต่อการติดเชื้อและประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายน้อยลง เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องรักษาน้ำหนักตัวให้อยู๋ในเกณฑ์มาตรฐานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด


BMI วัดอย่างไร

BMI (Body Mass Index) คือ ดัชนีมวลกาย ซึ่งคิดจากน้ำหนักตัวในหน่วยกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงในหน่วยเมตรยกกำลังสอง น้ำหนักตัว (kg.) / ส่วนสูง (m.) ยกกำลังสอง


การแปลผล

- ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ให้ถือว่าน้ำหนักน้อยกว่าปกติ

- ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5 และ 22.9 เป็นน้ำหนักปกติ

- ดัชนีมวลกายระหว่าง 23 และ 24.9 เป็นน้ำหนักเกิน

- ดัชนีมวลกายมากกว่า 25-25.9 เป็นน้ำหนักอ้วนระดับ 1

- ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 เป็นน้ำหนักอ้วนระดับ 2


การดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถทำได้ด้วยการหมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูง ออกกำลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และเวทเทรนนิ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้แล้ว ผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำยังมีรูปร่างที่ดีอีกด้วย ดังนั้น ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักติดบ้านกันไว้ดีกว่า จะได้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ หากเกิดผิดปกติใดๆ กับย้ำหนักตัว จะได้หาทางแก้ไขได้โดยเร็วที่สุด