Musical Instruments

1086 ค้นพบสินค้าใน เครื่องดนตรี
฿380.00
฿690.00-45%
กรุงเทพมหานคร
฿489.00
฿1,699.00-71%
กรุงเทพมหานคร
฿489.00
฿1,699.00-71%
กรุงเทพมหานคร
฿150.10
฿299.00-50%
กรุงเทพมหานคร
฿150.10
฿299.00-50%
กรุงเทพมหานคร
฿199.00
฿299.00-33%
พระนครศรีอยุธยา
฿530.00
฿900.00-41%
กรุงเทพมหานคร
฿325.00
฿490.00-34%
กรุงเทพมหานคร
฿296.10
฿499.00-41%
กรุงเทพมหานคร
฿189.00
฿299.00-37%
ไทย
฿155.00
฿390.00-60%
กรุงเทพมหานคร
฿377.00
฿1,950.00-81%
กรุงเทพมหานคร
฿229.00
฿399.00-43%
กรุงเทพมหานคร
฿474.00
฿799.00-41%
กรุงเทพมหานคร
฿208.00
฿390.00-47%
ไทย
฿289.00
฿590.00-51%
กรุงเทพมหานคร
฿377.00
฿1,950.00-81%
กรุงเทพมหานคร
฿849.00
฿1,990.00-57%
กรุงเทพมหานคร
฿389.00
฿759.00-49%
กรุงเทพมหานคร
฿312.00
฿469.00-33%
กรุงเทพมหานคร
฿198.00
฿598.00-67%
ราชบุรี
฿350.00
฿690.00-49%
กรุงเทพมหานคร
฿245.00
฿499.00-51%
กรุงเทพมหานคร
฿299.00
฿599.00-50%
กรุงเทพมหานคร
฿529.00
฿900.00-41%
กรุงเทพมหานคร
฿480.00
฿650.00-26%
กรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องดนตรี

ดนตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับมนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยให้เรามีความสุข สนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายความเครียดในทางตรงและทางอ้อม ดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้มีความเบิกบาน เกิดความสงบ และได้พักผ่อน ซึ่งการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายนั้น ดนตรีมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งโดยตรงหรืออาจเกิดจากขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงที่เกี่ยวข้องในงานพิธีการ เป็นต้น

เครื่องดนตรีกับเสียงเพลง

เนื่องจากมีดนตรี เครื่องดนตรีหลากหลายประเภทจึงเกิดขึ้น เช่น กลอง แทมโบรีน เพอร์คัชชั่น เปียโน กีต้าร์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้ยังแบ่งได้เป็นเครื่องดนตรีประจำชาติอีกด้วย เมื่อมีเครื่องดนตรีที่หลากหลายจึงมีแนวเพลงออกมาให้เลือกฟังอย่างมากมาย ทั้งเพลงป๊อบ แจ๊ซ ร็อค เป็นต้น หรือแบ่งได้เป็นเพลงไทย เพลงต่างประเทศ ที่มีแนวเพลงของประเทศนั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้โลกเชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพลงและดนตรีจึงส่งถึงกันได้อย่างไม่จำกัดทั่วโลก ทั้งยังเลือกนำเพลงติดตัวไปฟังได้อย่างสะดวก เช่น ด้วยแผ่นซีดี เครื่อง MP3 เก็บในแฟลชไดร์ฟ หรือ External Hard Drives เป็นต้น

ดนตรีในปัจจุบัน     

ตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่คนเล่นดนตรี หรือพ่อแม่พาลูกหลานไปเรียนดนตรีเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษ ซึ่งดนตรีมีประโยชน์หลายด้าน เช่น พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านอารมณ์ ด้านภาษา ด้านร่างกาย ด้านปัญญา ด้านความเป็นเอกบุคคล และด้านสุนทรีย์ ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ได้ สมัยนี้จึงมีการผลิตเครื่องดนตรีมาให้เด็กทุกช่วงวัยได้ฝึกฝนจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวให้เป็นประโยชน์อีกด้วย