หมวดสินค้าทั้งหมด

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของเรา

เป้าหมายหลักของลาซาด้าคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นทางลาซาด้าจึงขอมอบความเป็นไปได้ในการคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเป็นหลัก) อนึ่ง สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลและเงื่อนไขการคืน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางด้านล่างนี้

ทางเราจะตอบรับการคืนสินค้าด้วยเหตุผล 4 ข้อดังต่อไปนี้ คือ:

เหตุผลการคืนสินค้า คำอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน
ก.สินค้าชำรุดเสียหาย สินค้าที่เสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าต้องมีความสมบูรณ์
สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
ข.สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าที่ได้รับ มีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม
ค. สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน คู่มือสินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดของสินค้า สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”

ข้อสำคัญ: สำหรับแบรนด์สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่เกิดความชำรุดเมื่อถึงมือผู้รับ (DOA) จำเป็นจะต้องส่งคืนภายใน 7 วัน (ตั้งแต่วันส่งสินค้าจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ส่งคืนสินค้า)เพื่อการเปลี่ยนคืนสินค้า
ง.สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า สินค้าไม่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า หรือลูกค้าไม่ต้องการสินค้านั้นๆ แล้ว สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

หมายเหตุ:

สินค้าชำรุด ที่เกินกำหนด 14 วัน แต่มีประกันโดยร้านค้าหรือผู้ผลิต สินค้าที่อธิบายรายละเอียดเหมือนในหมวดสินค้า ก. ที่มีการรับประกันจากผู้ผลิต หากสินค้ามีการคุ้มครองโดยการรับประกันจากผู้ผลิต กรุณาติดต่อผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อกับผู้ผลิตสินค้า กรุณาติดต่อมาที่แผนกบริการลูกค้าของลาซาด้าเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

กฎต่อไปนี้สามารถนำไปปรับใช้กับแต่ละหมวดหมู่สินค้า:

หมวดหมู่สินค้า เปลี่ยนคืนสินค้า คืนเงิน
สินค้าแบรนด์เนมที่ผูกกับนโยบายของตัวแบรนด์สินค้า ใช้นโยบายของตัวแบรนด์สินค้า ใช้นโยบายของตัวแบรนด์สินค้า
อาหารและเครื่องดื่ม ไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่สามารถคืนเงินได้หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
สื่อ (เพลง, วิดีโอ, วิดีโอเกมส์ และซอฟต์แวร์) สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ไม่สามารถคืนเงินได้หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
เสื้อผ้า, รองเท้า, สินค้าเด็ก สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ สามารถคืนเงินได้
นาฬิกาและอัญมณี สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ สามารถคืนเงินได้
น้ำหอมและครีมบำรุงผิว ไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่สามารถคืนเงินได้หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ชุดชั้นใน ไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่สามารถคืนเงินได้หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า