เฟืองโซ่ SPROCKET Type B สำหรับโซ่เดี่ยว เบอร์ 25 ( 10 ฟัน - 38 ฟัน ) เฟือง เหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟัน มีดุม 1 ข้าง 25-10TB 25-14TB 25-16TB 25-20TB 25-25TB 25-38TB โดย Dura Pro

SPROCKET
เบอร์25-38ฟัน
จำนวน
สินค้าหมด
จัดจำหน่ายโดย