100% Buyer Protection
เก็บเงินปลายทาง

เก็บเงินปลายทาง

We accept Cash on Delivery (COD) nationwide. With this service, you can pay in cash to the delivery agent upon receipt of your order. Simple. Secure.

Learn more
หมวดสินค้าทั้งหมด
ลาซาด้าไฮไลท์
ยี่ห้อ
ราคา (ใน บาท)
การจัดส่งและการชำระเงิน
คะแนนสินค้า

Water Heaters

พบสินค้าจำนวน 743
จัดเรียงตาม:
X

รู้หรือไม่?

คุณสามารถจัดหมวดหมู่ตามส่วนลดได้

ตกลง

ความนิยม
ความนิยม
ราคา: สูง - ต่ำ
ราคา: ต่ำ - สูง
ระดับ: มาก - น้อย
ส่วนลด
เวลาจัดส่ง
กำลังโหลด...

แสดงผล

Panasonic เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-3JL2TH  3500 วัตต์
(35 รีวิว)
 • ดีไซน์บางสวย
 • สวิตซ์เปิด-ปิด แบบหมุน
 • ปลอดภัยสูงสุดด้วย 9 ระบบนิรภัย
 • หัวฝักบัวประหยัดน้ำ
Electrolux เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น EWE351GXDW (Allure Essential Series) 3500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เสริม
(55 รีวิว)
 • หัวฝักบัวกระจายสายน้ำ 5 รูปแบบ
 • Earth ระบบเตือนเมื่อสายดินมีปัญหา หรือไม่ทำงาน
 • ตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิน้ำ สูงเกิน 55 ºC
 • ป้องกันไฟรั่วในตัวเครื่อง
 • โครงเครื่องทำจากพลาสติก ABS ทนน้ำ ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองเข้าภายในเครื่อง
 • แท๊งค์น้ำคุณภาพสูงในตัวเครื่องป้องกันการรั่วซึม
2,690 บาท -46%
5,000 บาท
House Worth ถังต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น HW-EU01 6.8 ลิตร
(3 รีวิว)
 • จุน้ำได้มากถึง 6.8 ลิตร
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล
 • หูจับปลอดภัย ป้องกันการลวกมือ
 • ระบบต้มน้ำเดือดอัตโนมัติ
 • รับประกันสินค้า 1 ปี
Sharp เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W รุ่น WH-33 (สีขาว)
(25 รีวิว)
 • กำลังไฟ 3,500 วัตต์
 • เทอร์โมสตัทตัดไฟอัตโนมัติ
2,070 บาท -17%
2,490 บาท
MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
(1 รีวิว)
 • ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57 องศำ
 • สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105 องศำ
 • ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4 
1,979 บาท -50%
3,990 บาท
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DX 45E กำลังไฟ 4,500 วัตต์
(12 รีวิว)
 • กำลังไฟ 4,000 วัตต์
 • ตัดอุณหภูมิของน้ำเมื่อสูงเกิน
 • หัวฝักบัวปรับได้ 5 ระดับ
 • ผลิตจากวัสดุเกรดคุณภาพ
2,790 บาท -26%
3,790 บาท
Clarte เครื่องทำน้ำอุ่น Clarte' รุ่น WH-35E
(2 รีวิว)
 • เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3,500 วัตต์
 • ฝักบัวหัวสเปรย์ 5 ระดับ สายฝักบัว 
 • ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยระบบ ELCB แบบ Built in
 • ระบบหม้อต้มแบบทองแดง ทนทานไม่เป็นสนิม ไม่เป็นตะกรัน ทนความร้อนสูง
 • ควบคุมสั่งการทำงานด้วยระบบกด Test ( Off ) และ Reset ( On )
1,890 บาท -66%
5,490 บาท
MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
(6 รีวิว)
 • ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57 องศำ
 • สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105 องศำ
 • ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4 ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง
2,095 บาท -47%
3,990 บาท
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น AQ45E-2 กำลังไฟ 4,500 วัตต์
(11 รีวิว)
 • กำลังไฟ 4,500 วัตต์
 • ฝักบัวปรับได้ 5 ระดับ
 • ตัดการทำงานอัตโนมัติ
 • ระดับชั้นการป้องกันน้ำ (IP 25)
 • กระแสไฟฟ้ารั่ว (ELSD)
SHARP เครื่องทำน้ำอุ่น สแตนดาร์ด 3,500 วัตต์ รุ่น WH-A55 (สีขาว)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • สามารถปรับระดับน้ำได้ 5 แบบ
 • น้ำอุ่นเร็วทันใจภายในเวลาเพียง 10 วินาที
 • ระบบนิรภัย ELB ตัดกระแสไฟฟ้าภายใน 0.1 วินาที
MAZUMA เครื่องทำนำ้อุ่นมาซูม่า4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
(2 รีวิว)
 • เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ำน้ำผ่ำนร้อนทันที
 • ขดลวดทำควำมร้อน ผลิตมำจำกทองแดง ฉนวนภำยในหุ้มด้วยแมกนีเซียมออกไซด์
 • ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่ว
 • กระป๋องฮีตเตอร์ เป็นแบบ Grilon ทำจำกพลำสติกไนล่อน ผสมไฟเบอร์ ทนควำมร้อนได้สูง
 • ถึง 200 องศำ และเป็นฉนวนทำงไฟฟ้ำ ปลอดภัย
 • ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ Electronic Control ตั้งแต่ 32 - 45 องศำ ตำมควำมเหมำะสม
 • ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว AUTOMATIC LEAKAGE CURRENT CUT-OFF
 • ตัดการทางานของเครื่องภายใน 0.1 วินำที หำกเกิดกระแสไฟฟ้ำรั่วแม้เพียง 15 มิลลิแอมแปร์
 • ตัวเครื่องภำยนอกผลิตจำกพลำสติกเกรด ABS แข็งแรง ทนทำน ทนควำมร้อนได้สูงถึง 120C
 •  ระบบควำมปลอดภัยจำกน้ำร้อนสูง AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CUT-OFF
2,189 บาท -45%
3,990 บาท
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DX 35E กำลังไฟ 3,500 วัตต์
(3 รีวิว)
 • กำลังไฟ 3,500 วัตต์
 • ฝักบัวปรับได้
 • เครื่องมีขนาดเล็ก กระทัดรัด ประหยัดพื้นที่
 • ติดตั้งง่าย
 • ปลอดภัยจากน้ำร้อนลวก หรืออุณหภูมิน้ำที่สูงเกิน ด้วยการทำงาน 2 ขั้นตอน
 • ควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้คงที่ และใช้งานง่าย
 • มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP 25
 • ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้ารั่วหรือเกิน (ELSD)
 • เครื่องทำงานได้แม้แรงดันน้ำต่ำ
2,530 บาท -23%
3,290 บาท
Mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Nex Smart Light 4.5kW (Dark Silver/Black)
 • เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4500 วัตต์
 • ปลอดภัยด้วยระบบไฟฉุกเฉินขณะไฟฟ้าดับ
 • ผลิตจากพลาสติกเกรด ABS ทนความร้อนสูง
 • มีระบบความปลอดภัย (Safety Function)
5,390 บาท -13%
6,190 บาท
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DX 35E กำลังไฟ 3,500 วัตต์
(6 รีวิว)
 • กำลังไฟ 3,500 วัตต์
 • ตัดอุณหภูมิของน้ำเมื่อสูงเกิน
 • หัวฝักบัวปรับได้ 5 ระดับ
 • ผลิตจากวัสดุเกรดคุณภาพ
2,590 บาท -21%
3,290 บาท
MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า 4500 วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
 • ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว
 • ตัดการทำงานของเครื่องภายใน0.1วินาที
 • ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน57องศา
 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกABSแข็งแรงทนความร้อนได้สูงถึง120C
1,980 บาท -20%
2,490 บาท
ELECTROLUX เครื่องทำน้ำอุ่น - รุ่น EWE351BX-DW (Aura Slim Series) 3500 วัตต์
(4 รีวิว)
 • หัวฝักบัวใช้งานได้ 5 แบบสายน้ำ
 • ระบบตัดไฟโดย thermostat
 • ตัวเครื่องทำจากวัสดุคุณภาพสูง
 • ตัดไฟหากมีไฟฟ้ารั่วเกิน 15 มิลลิแอมป์
Mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น INSPIRE 3 (4500W)
(8 รีวิว)
 • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า กำลังไฟ 4500 วัตต์
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 •  มีระบบป้องกันไฟดูด
 •  ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ Electronic Control
 •  ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
1,990 บาท -33%
2,990 บาท
Sharp เครื่องทำน้ำอุ่น - รุ่น WH-33
(18 รีวิว)
 • กำลังไฟ 3,500 วัตต์
 • เทอร์โมสตัทตัดไฟอัตโนมัติ
 • ไม่รวมค่าติดตั้ง
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Chrome มาพร้อมชุดฝักบัวแบบก้านแข็ง(Rain Shower)  4,500 วัตต์
 • ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย หรูหรา เหมาะสำหรับทุกห้องน้ำ
 • ชุดฝักบัวแบบก้านแข็งสีโครเมียม(Rain Shower) และหัวฝักบัวปรับได้ 5 ระดับ
 • ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำ ควบคุมทุกอุณหภูมิเพียงปุ่มเดียว
 • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว พร้อมชุดอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้ง
7,990 บาท -38%
12,990 บาท
Panasonic เครื่องทำน้ำอุ่น - รุ่น DH-4HS1T 4500 วัตต์
(2 รีวิว)
 • กำลังไฟ 4,500 วัตต์
 • มีระบบนิรภัย 9 ระดับ
 • ไม่รวมค่าติดตั้ง
SHARP เครื่องทำน้ำอุ่น สแตนดาร์ด 3,500 วัตต์ รุ่น WH-A55 (สีขาว)
(1 รีวิว)
 • ปลอดภัยด้วย 7ระบบนิรภัยเอกลักษณ์เฉพาะของชาร์ป
 • ฝักบัวดีไซน์ใหม่ สามารถปรับระดับน้ำได้ 5 แบบ
 • น้ำอุ่นเร็วทันใจ ภายในเวลาเพียง 10 วินาที
2,590 บาท -13%
2,990 บาท
Sharp เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ รุ่น WH-HOTHOT (สีขาว)
(3 รีวิว)
 • กำลังไฟ 4,500 วัตต์
 • ใช้งานง่าย ขนาดกระทัดรัด
 • อาบน้ำเย็นได้ตามปกติ แม้ไฟฟ้าดับ
3,290 บาท
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น AQ45E-2 กำลังไฟ 4,500 วัตต์
(18 รีวิว)
 • กำลังไฟ 4,500 วัตต์
 • ฝักบัวปรับได้ 5 ระดับ
 • ตัดการทำงานอัตโนมัติ
 • ระดับชั้นการป้องกันน้ำ (IP 25)
 • กระแสไฟฟ้ารั่ว (ELSD)
Panasonic DH-4JL1 เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์
(1 รีวิว)
 • ดีไซน์ สวย โค้งมนกว่าเดิม
 • แยกการควบคุมการทำงานโดยปุ่มระดับน้ำและ ปุ่มระดับความร้อน
 • ปลอดภัยสูงสุดด้วย 9 ระบบนิรภัย
3,333 บาท -33%
4,990 บาท
PANASONIC เครื่องทำน้ำอุ่น3500W สีดำ รุ่น DH-3MT1T
 • กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25
 • Luxury Shower Head หัวฝักบัวหรู ปรับสายน้ำได้ถึง 3 แบบ
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น - รุ่น AQ35E-2 กำลังไฟ 3,500 วัตต์
(11 รีวิว)
 • กำลังไฟ 3,500 วัตต์
 • ฝักบัวปรับได้ 5 ระดับ
 • ตัดการทำงานอัตโนมัติ
 • ระดับชั้นการป้องกันน้ำ (IP 25)
 • กระแสไฟฟ้ารั่ว (ELSD)
MEX เครื่องทำน้ำอุ่น 3700W รุ่น COCO 3C (SBB)
 • • หม้อต้มน้ำทองแดง เนื้อหนา 0.7 มม.
 • • ใช้ FLOW SWITH SENSOR ที่ตรวจจับการไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ.
2,590 บาท -41%
4,400 บาท
Toshiba เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 วัตต์ รุ่น WH-3511E(WG) สีเทา
(14 รีวิว)
 • พลาสติกตัวเครื่องเป็นแบบ Banbax
 • มีคุณสมบัติพิเศษด้านการกำจัดและยับยั้งแบคทีเรีย
 • พลาสติกตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน IP25
2,490 บาท -4%
2,590 บาท
Stiebel เครื่องทำน้ำอุ่น Rain Shower รุ่น Stiebel Steel
(3 รีวิว)
 • ผลิตจากสแตนเลส
 • ใช้งานได้ง่าย
 • คุณภาพสูง
 • ทำงานได้แม้แรงดันน้ำต่ำ
 • ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
8,900 บาท -10%
9,900 บาท
Mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น - รุ่น Inspire 4.5
(1 รีวิว)
 • ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
 • ตัดไฟที่อุณหภูมิ 57องศา
 • มีระบบป้องกันไฟดูด
1,888 บาท -33%
2,810 บาท
Clarte เครื่องทำน้ำอุ่น Clarte' รุ่น WHM4502
 • เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4,500 วัตต์
 • ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยระบบ ELCB แบบ Built in
 • ชุดยึดผนังสำหรับวางฝักบัว และฝักบัวแบบ 1 Step
 • ควบคุมอุณหภูมิด้วยการหมุนปรับตัวลูกบิดหน้าเครื่อง(สามารถเปิด-ปิดที่ตัวลูกบิดได้
2,390 บาท -48%
4,590 บาท
Sharp เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 วัตต์ รุ่น WH-236E (สีขาว)
(1 รีวิว)
 • กำลังไฟ 3,500 วัตต์
 • ระบบ ETC
 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพ
3,700 บาท -33%
5,490 บาท
การผ่อนชำระ: 10 x 370 บาท
Panasonic เครื่องทำน้ำอุ่น - รุ่น DH-4HS1T 4500 วัตต์
 • กำลังไฟ4500 วัตต์
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25
 • AG พลัสหัวฝักบัวยับยั้งแบคทีเรีย
 • 9 ระบบนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
4,002 บาท -16%
4,790 บาท
Mazuma เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า รุ่น Crystal 4500 วัตต์
(1 รีวิว)
 • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า กำลังไฟ 4500 วัตต์
 • ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว Automatic Leakage Current Cut-Off
 • ระบบความปลอดภัยจากน้ำร้อนสูง Automatic Overheat Safety Cut-Off
1,980 บาท -36%
3,090 บาท
Toshiba เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น WH-3511G(NB)
(1 รีวิว)
 • กำลังไฟ 3500 วัตต์
 • กระแสไฟ 16 แอมป์
 • ระบบส่งน้ำจุดเดียว
 • ปลอดภัยด้วยระบบนิรภัยถึง 6 จุด
 • ระบบ Thermostat
Toshiba เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 วัตต์ รุ่น WH-4511G(NW)
 • พลาสติกตัวเครื่องเป็นแบบ Banbax มีคุณสมบัติพิเศษด้านการกำจัดและยับยั้งแบคทีเรีย
 • ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • พลาสติกตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน IP25 ป้องกันน้ำเข้ารอบตัวเครื่อง และได้รับมาตรฐานUL94(V - 0) Standard
 • เป็นมาตรฐานวัสดุป้องกันการลามของไฟ
3,255 บาท -8%
3,550 บาท
Items per pages

เพิ่มเติม เครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่น

สินค้าใหม่

สินค้าสุดฮิต

ดีลสุดพิเศษ

สินค้าที่ถูกพูดถึง

Water Heaters เครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่น

ที่นอน

เครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น  เปิดประสบการณ์ใหม่ในห้องอาบน้ำ ที่ไม่ใช่แค่สร้างสีสันในชีวิตประจำวันของคุณ แต่ยังสร้างความเพลิดเพลิน สะอาด และปลอดภัย ให้คุณเริ่มวันใหม่ได้อย่างสดใสหรือจบวันวุ่นวายได้อย่างผ่อนคลาย สบายตัว กับเครื่องทำน้ำอุ่นคุณภาพดี หลากหลายรุ่น หลากหลายสไตล์ที่ Lazada คัดสรรมาให้คุณเลือกใช้ อุ่นนานต่อเนื่อง กับเครื่องทำน้ำอุ่นทรงพลัง สไตล์โมเดิร์น แบบประหยัดพลังงาน


เครื่องทำน้ำอุ่น Stiebel รุ่นแพ็คคู่

เครื่องทำน้ำอุ่นสไตล์หรูแบบยุโรป เหมาะอย่างมากสำหรับคนเมืองที่ไม่ต้องการน้ำร้อนจัด แต่ต้องการกระแสน้ำแรงสม่ำเสมอ อุ่นต่อเนื่อง ตัวเครื่องรุ่นนี้ ยังสามารถปรับอุณภูมิง่าย แม่นยำ มีตัวอักษรใหญ่ชัดเจน ทำให้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แว่นตาในการอาบน้ำอีกต่อไป นอกจากนี้ ระบบของเครื่องทำน้ำอุ่นยังเป็นแบบ หม้อต้มทองแดง ทนความร้อนได้ดี ทำให้คุณอาบน้ำอุ่นได้นาน ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนตัดเป็นน้ำเย็น ขณะที่ยังไม่เสร็จภารกิจ และรุ่นนี้ยังโดดเด่นเรื่องการประหยัดพลังงาน ช่วยให้คุณประหยัดค่าน้ำและค่าไฟได้มากถึง 40 % อุ่นใจ ปลอดภัย ใช่เลย กับเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานโลกสำหรับบ้านเดี่ยวหรือชุมชนที่ไม่มั่นใจในเรื่องของสายดิน


เครื่องทำน้ำอุ่น Electrolux

เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยไร้กังวลขณะอาบน้ำ ในสถานการณ์ที่สายไฟรั่วใต้ดิน เครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไปจะไม่ตัดไฟ แต่รุ่นนี้มีสวิตท์รีเลย์คู่ตัวเครื่องจะทำการตัดไฟทันที หากมีไฟฟ้ารั่วเกิน 15 มิลลิแอมป์ นอกจากนี้ยังมีระบบ flow switch ที่ช่วยตัดการทำงาน เมื่อแรงดันน้ำต่ำกว่า 2 ลิตร/นาที ป้องกันท่อและหม้อน้ำเกิดความเสียหาย ในกรณีที่คุณกำลังอาบน้ำ และแผงวงจรด้านในเครื่องทำน้ำอุ่น เกิดช็อต ชำรุดเสียหาย ตัวเครื่องยังมีระบบ ELCB ทำหน้าที่เป็น Safety Breaker ของเครื่อง เป็นตัวสำรองความปลอดภัยชีวิตของคุณในอีกชั้นหนึ่ง เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้เป็นอีกเครื่องที่คุณภาพคับแก้ว คุ้มค่ากับการลงทุน รับรองด้วยมาตรฐานยุโรป ทนทาน ปลอดภัย และหาอะไหล่เปลี่ยนได้ง่าย


เครื่องทำน้ำร้อน รุ่นมินิ

คุณสามารถสัมผัสน้ำร้อนในไม่กี่วินาที กับเครื่องทำน้ำร้อนมินิ Stiebel ตัวเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถใช้งานได้หลายจุด เพียงเครื่องเดียว ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ติดตั้งได้หลายทิศทาง ทำให้คุณสามารถประยุกต์ นำไปติดใต้อ่างหรือทุกที่ตามที่ต้องการ รุ่นนี้ยังมีระบบไฮดรอลิก Hydraulic ที่ทำให้น้ำร้อนได้ทันทีและนานต่อเนื่อง มาพร้อมกับสายท่อน้ำดีถัก เพื่อสะดวกในการติดตั้ง แบบครบวงจร เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้แม้เป็นขนาดกะทัดรัด แต่มีกำลังไฟสูงถึง 6,500 วัตต์ ทำให้เหมาะกับครอบครัวใหญ่ คนรอใช้ห้องอาบน้ำเยอะ ด้วยระบบแรงดันน้ำที่ดีและกระแสน้ำอุ่นที่ไหลอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณและคนในครอบครัวประหยัดเวลาอาบน้ำในชั่วโมงเร่งด่วน


เครื่องทำน้ำอุ่น วารีบำบัด

เครื่องทำน้ำอุ่นคุณภาพจาก Panasonic มาพร้อมกับดีไซน์สุดหรู มีจอ LCD แสดงสถานะการทำงานอย่างแม่นยำเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ห้องน้ำเป็นที่ผ่อนคลาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์คุณ ด้วยระบบ Beat Shower สามารถปรับระดับแรงดันน้ำให้แรงขึ้นและทำให้การไหลของน้ำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เหมาะสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำนานและใช้ห้องน้ำเป็นที่ระบายความเครียดจากความเหนื่อยล้า เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้ยังมีฝักบัวที่ต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่นโดยตรง โดยที่หัวฝักบัวสามารถปรับได้ถึง 3 ระดับ นอกจากนี้ยังเติมความสะอาดและความสดชื่น กับหัวฝักบัวรุ่นพิเศษ ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ โดยที่หัวฝักบัวมาพร้อมกับสาร Ag Plus ช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียจำพวก Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus ได้ถึง 99.99% เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้ยังมีระบบ E-Cycle ระบบการอาบน้ำร้อนเย็นสลับเพื่อการผ่อนคลาย คุณจะเพลิดเพลินกับการนวดหลังจากกระแสน้ำอุ่น หรือการล้างหน้าเบาๆ จากกระแสน้ำเย็นได้ตามการใช้งาน เป็นการผสมผสานหลักวารีบำบัดจากศาสตร์ Contrast Hydrotherapy ที่ช่วยทำให้คุณเบาสบายตัวมากขึ้น


สัมผัสการพักผ่อนอย่างมีระดับ สร้างสุนทรียภาพในห้องน้ำ และเพิ่มความสุขระหว่างการอาบน้ำ กับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายรุ่นที่ Lazada คัดสรรมาให้คุณ