0
หมวดสินค้า

Lazada Scholarship ประกวดสร้างคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

Lazada Scholarship

เชิญ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสร้างคลิปวิดีโอ ไม่เกิน 1 นาที ในสโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App"

เนื่องจากทาง บริษัท ลาซาด้า จำกัด เล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในระหว่างเรียน บริษัทลาซาด้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2015 ซึ่งเป็นการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับเว็บไซต์ www.lazada.co.th ความยาว 1 นาที ในสโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App"

วัตถุประสงค์ เพื่อให้น้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาวิชา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการใช้สื่อเพื่อนำเสนอไอเดีย ชิงทุนรางวัลการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท แบ่งเป็น

Lazada Scholarship

No.1
✓ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
✓ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
✓ รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท
และรางวัลพิเศษ Viral Award มูลค่า 50,000 บาท !

ผลการแข่งขัน Lazada Scholarship 2015รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน: ช๊อปง่าย ในมือคุณ

ทีม He is

 • นายอิสรา ศรียา
 • นายชญาพัฒณ์ ภู่เกตุ
 • นายฤทธิพร จันทร์ขจร
 • นายธุววิช ปานเกิด
 • นายอุดมศักดิ์ ทองอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อผลงาน: Lazada App ยอมใจ แนวคิด

ทีม Child's Holiday

 • นายวรฉัตร แซ่ไช่
 • นางสาวธิดาพร ศรีจันทร์
 • นางสาวจันทกานติ์ ปานเมฆ
 • นางสาวหวั้นฟ้า อินเทียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาเขตเพาะช่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อผลงาน: นึกจะช้อปนึกถึงลาซาด้า

ทีม PC Creative Design

 • นางสาวนันทยา วงศ์จีน
 • นายวีระพล ดลประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน: น้องไก่

ทีมน้องไก่

 • นายสิบทิศ ศักดิ์เจริญ

สถาบันการบินพลเรือน เทคโนโลยีการบิน
ผลการแข่งขัน Lazada Scholarship 2014

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน : Walk with Lazada

ผลงานโดย ทีม Mangkuldah (มังคูลด้า) วีรภัทร ศิริกูลธร อรรถพล กูนโน นรชาติ รื่นถวิล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ภาควิชามัลติมีเดีย

รองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อผลงาน : Lazada Seize the way

ผลงานโดย ทีม 314PRO กิตติพงศ์ อุดมพิทักษ์ วศิน ชุนหชา มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

รองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อผลงาน : "ช้อปง่ายๆ ช้อป ลาซาด้า"

ผลงานโดย ยศธร ป้อมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
winners2014

ผู้ชนะการแข่งขันชิงทุนการศึกษา Lazada Scholarship 2014