Lenovo Official Store

กรอกโดย:
Lenovo Official Store
ล้างข้อมูลทั้งหมด
฿7,290.00
สามารถผ่อนชำระได้
(48)
สมุทรปราการ
฿7,990.00
สามารถผ่อนชำระได้
(213)
สมุทรปราการ
฿32,990.00
(2)
กรุงเทพมหานคร
฿29,990.00
(2)
กรุงเทพมหานคร
฿19,990.00
สามารถผ่อนชำระได้
(3)
สมุทรปราการ
฿41,990.00
(1)
กรุงเทพมหานคร
฿5,990.00
฿6,290.00-5%
(4)
กรุงเทพมหานคร
฿12,990.00
สามารถผ่อนชำระได้
(2)
สมุทรปราการ
฿11,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿15,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿42,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿59,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿2,210.00
(2)
กรุงเทพมหานคร
฿16,990.00
(1)
กรุงเทพมหานคร
฿22,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿20,990.00
(1)
กรุงเทพมหานคร
฿19,990.00
(2)
กรุงเทพมหานคร
฿19,490.00
กรุงเทพมหานคร
฿3,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿21,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿10,990.00
(1)
กรุงเทพมหานคร
฿10,990.00
(1)
กรุงเทพมหานคร
฿25,490.00
กรุงเทพมหานคร
฿10,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿32,990.00
(1)
กรุงเทพมหานคร
฿990.00
กรุงเทพมหานคร
฿43,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿15,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿22,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿10,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿5,290.00
กรุงเทพมหานคร
฿41,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿5,290.00
กรุงเทพมหานคร
฿30,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿35,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿14,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿11,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿29,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿13,990.00
กรุงเทพมหานคร
฿27,990.00
กรุงเทพมหานคร
ระบบปฏิบัติการ
บริการ
สถานที่
ราคา
-
ให้คะแนน
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
กราฟฟิคการ์ด
ความจุฮาร์ดไดร์ฟ
สี
ประเภทหน่วยประมวลผล
หน่วยความจำระบบ
หน่วยความจำกราฟิก
2 in 1 Type
กล้องหน้า (เมกะพิกเซล)