หมวดสินค้าทั้งหมด

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ - สินค้าที่ลาซาด้า

ฉันจะตรวจสอบรายการสินค้าของผู้ขายได้อย่างไร (ประเภทของสินค้า)

สินค้าต่างชนิดกันอาจมีระยะเวลาการดำเนินการและขนส่งแตกต่างกัน ในการตรวจสอบรายการของผู้ขายแต่ละราย สามารถดำเนินการตรวจสอบได้จากขั้นตอนดังนี้

สินค้าถูกจัดจำหน่ายโดยลาซาด้า หากคุณพบข้อมูลนี้บนหน้าสินค้า
สินค้านี้ถูกจัดจำหน่าย โดยผู้ขายที่อยู่ในเมืองไทย หากคุณพบข้อมูลนี้บนหน้าสินค้า:


 • Case 1: • Case 2: • Case 3:สินค้านี้ถูกจัดจำหน่าย โดยผู้ค้าจากต่างประเทศ หากคุณพบข้อมูลนี้บนหน้ารายการสินค้า :


ฉันสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ไหน

บนหน้ารายการสินค้า ท่านสามารถอ่านรายละเอียดสินค้าทั้งหมดได้ เช่น ขนาดของสินค้า ระยะเวลาการรับประกัน ชื่อผู้ผลิต ฯลฯ ภายใต้แถบ "รายละเอียดสินค้า" และ "คุณสมบัติ"

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามีสินค้าในคลังลาซาด้า

เลือกสินค้าที่ท่านต้องการและไปที่หน้าของสินค้านั้น จากนั้นท่านจะพบข้อมูลสินค้าอยู่ทางด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังอย่างชัดเจนว่ามีสินค้าในคลังน้อยกว่า 5 ชิ้น หรือระบุว่า "มีสินค้า" ในกรณีที่มีสินค้าในคลังมากกว่า 5 ชิ้น

ทำไมสินค้าของลาซาด้าจึงมีราคาถูกว่าที่อื่น

ลาซาด้ามีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับสินค้าในคลังได้จำนวนมาก ทำให้เราสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงได้ในจำนวนมากและราคาที่ถูกกว่าที่อื่นๆ

สินค้าไหนบ้างที่จัดส่งมาจากต่างประเทศและจะตรวจสอบได้อย่างไร

สินค้านำเข้าคือสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ขายจากต่างประเทศ เวลาการจัดส่งจะอยู่ระหว่าง 15 - 25 วันทำการ

สินค้าที่จัดส่งจากต่างประเทศอาจจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต เราขอแนะนำให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสิทธิใช้บริการศูนย์บริการสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

สำหรับการแยกแยะว่าสินค้าไหนจะถูกจัดส่งจากต่างประเทศกรุณาสังเกตประโยค "จัดส่งจากต่างประเทศ" ที่ระบุไว้ในหน้าสินค้า


ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราได้ที่ www.lazada.co.th/contact

ฉันจำเป็นจะต้องจ่ายภาษีพิเศษสำหรับสินค้าระหว่างประเทศหรือไม่

สินค้าจัดจำหน่ายระหว่างประเทศทั้งหมดจากทางลาซาด้ามาร์เก็ตเพลสจะได้รับการจัดส่งโดย ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ เพราะสินค้าของลาซาด้ามีการชำระภาษีศุลกากร, GTS และภาษีนำเข้าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

หากไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามท่านถูกเรียกเก็บภาษีโดยศุลกากรหรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าของทางเรา หรือได้ถูกร้องขอให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน โปรดกรุณาติดต่อมาที่แผนกบริการของเราที่ www.lazada.co.th/contact เพื่อแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: เมื่อจำเป็นต้องผ่านกระบวณการหรือขั้นตอนทางศุลกากร กรณีนี้อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่องของเวลาในการจัดส่งสินค้าที่ได้ประมาณการไว้ โปรดกรุณาติดต่อประสานงานกับแผนกบริการลูกค้าของทางเราเพื่อประมาณเวลาในการจัดส่งสินค้าใหม่

หากฉันมีความประสงค์ที่จะยกเลิกสินค้าระหว่างประเทศ จะทำได้หรือไม่

หากฉันมีความประสงค์ที่จะยกเลิกสินค้าระหว่างประเทศ จะทำได้หรือไม่

สินค้าจัดส่งระหว่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ นโยบายการยกเลิกสินค้า ดังต่อไปนี้:

 • หากคำสั่งซื้อของท่านยังไม่ได้ถูกส่งโดยผู้จัดจำหน่าย การยกเลิกสินค้าจึงสามารถกระทำได้.
 • หากคำสั่งซื้อของท่านได้ถูกส่งไปแล้วโดยผู้จัดจำหน่าย การยกเลิกสินค้าจึงไม่สามารถทำได้ ข้อยกเว้นอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่มีข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่าย

เพื่อทำการขอยกเลิกสินค้า โปรดกรุณาติดต่อมาที่แผนกบริการลูกค้าของเราที่ www.lazada.co.th/contact เพื่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย

อะไรจะเกิดขึ้นบ้างระหว่างระยะเวลาจัดส่งที่กำหนดไว้?

ลาซาด้าจะอัปเดตสถานะของการสั่งซื้อระหว่างระยะเวลาการจัดส่ง

ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลังจากสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง หากลูกค้าต้องการที่จะยกเลิกสินค้าหลังจากการจัดส่ง การส่งคืนสินค้าจะเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา

อะไรจะเกิดขึ้นหากการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้?

ลาซาด้าจะติดต่อคุณในกรณีที่การจัดส่งได้ดำเนินการเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอการเรียกร้องการจัดส่ง

คุณจะมีเวลา 7 วันปฏิทินที่จะสามารถเรียกร้องการจัดจำหน่ายและรับเงินคืนสำหรับการสั่งซื้อ หากไม่มีการเรียกร้องเกิดขึ้นภายใน 7 วันปฏิทินทางเราจะพิจารณาว่าคุณได้รับสินค้าแล้ว

การเรียกร้องสำหรับการคืนเงินอาจจะถูกยกเลิกได้หากผู้ขายสามารถส่งหลักฐานการจัดส่งให้ลาซาด้าได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและหลักฐานดังกล่าวได้รับการพิจารณาว่าสินค้าได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูนอะไรบ้างที่คุณควนทราบก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ?

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดสงจากต่างประเทศ:

 • ประกันศูนย์ของสินค้าอาจจะถูกยกเลิกและอาจไม่สามารถใช้การบริการของผู้ผลิตได้
 • คู่มือสินค้าคำแนะนำและคำเตือนเพื่อความปลอดภัยอาจไม่อยู่ในภาษาไทย
 • ผลิตภัณฑ์ (และอุปกรณ์เสริม) อาจจะไม่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดยประเทศไทย
 • ผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าของประเทศไทยหรือมาตรฐานไฟฟ้าอื่น ๆ (ต้องใช้อะแดปเตอร์หรืออุปกรณ์แปลงเหมาะสม)
 • สินค้าจากต่างประเทศนั้นจะมีระยะเวลาในการนำส่งประมาณ 15-25 วันทำการ
ฉันจะตรวจสอบการรับประกันสินค้าได้อย่างไร

ท่านสามารถตรวจสอบการรับผระกันสินค้าผ่านทาง:

 1. ใบรับประกันภายในกล่องสินค้า
 2. ภายใต้แถบ "คุณสมบัติ" บนหน้ารายการสินค้า

ฉันจะใช้บริการเกี่ยวกับสินค้าของฉันได้อย่างไร

ท่่านสามารถติดต่อโดยตรง หรือส่งสินค้าของท่านไปยังศูนย์รับประกันตามที่อยู่บนใบรับประกันสินค้าของท่าน หรือท่านยังสามารถส่งสินค้านั้นมายังลาซาด้า และเราจะช่วยท่านส่งสินค้านั้นไปยังศูนย์รับประกัน อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำท่านให้ส่งสินค้านั้นไปยังศูนย์รับประกันโดยตรงเพื่อความรวดเร็ว

ศูนย์รับประกันสินค้าอยู่ที่ไหน

กรุณาตรวจสอบใบรับประกัน (ภายในกล่องสินค้าของท่าน) เพื่อทราบที่ติดต่อ และที่อยู่ของศูนย์รับประกัน

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการซ่อมสินค้าของฉัน

หากรายการสินค้าของท่านอยู่ภายใต้การรับประกันของลาซาด้า เราจะดำเนินการประสานงานไปยังตัวแทนจำหน่ายให้ทำการซ่อมแซมสินค้าของท่านอย่างเหมาะสม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 วันขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย

ถ้าสินค้าของฉันอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ฉันต้องจ่ายเงินในการซ่อมสินค้าหรือไม่

หากสินค้าของท่านยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน และเกิดความเสียหายโดยระบบกลไกหรือไฟฟ้า ท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เราจะรับผิดชอบแทนท่านเอง

ถ้าสินค้าของฉันเกินระยะเวลาการรับประกัน ฉันต้องจ่ายเงินในการซ่อมสินค้าหรือไม่

หากสิินค้าของท่านเกินระยะเวลาการรับประกัน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม เราขอแนะนำท่านให้ซ่อมสินค้าที่ศูนย์รับประกันที่ได้รับมอบหมายจากผู้ผลิต (ศูนย์รับประกันอยู่บนใบรับประกันสินค้าของท่าน) เพื่อคุณภาพการบริการที่ดีกว่า

สินค้าที่ดำเนินการโดยลาซาด้า (FBL)
 • สินค้าที่ “ดำเนินการโดยลาซาด้า” (FBL) จะถูกจัดเก็บ แพ็ค และจัดส่งจากคลังสินค้าลาซาด้า ด้วยความเร็วและความสะดวกที่สุด
 • สินค้า FBL ส่วนใหญ่สามารถเลือกการจัดส่งแบบ ‘ส่งด่วน’ เพื่อความเร็ว ( วันเดียวกัน หรือ วันพรุ่งนี้ ) สำหรับบางพื้นที่
 • สินค้าทุกชิ้นที่ “ดำเนินการโดยลาซาด้า“ จะแสดงโลโก้ ลูกค้าสามารถกรองสินค้าบนหน้าหมวดสินค้า หรือ หน้าที่ค้นหาโดยการติ๊กที่ตัวกรอง เพื่อให้แสดงผลสำหรับสินค้า FBL เท่านั้น
 • สำหรับร้านค้า ท่านสามารถเพิ่มยอดขายด้วยการเข้าร่วมโปรแกรม FBL.Click here to learn more.